Kde sa vzali, tu sa vzali,
masky k nám dnes zavítali.
Princezny aj piráti,
nikto sa tu nestratí.
Rytier a aj statný vojak,
krokodíla sa neboja.
Všetci spolu tancovali,
ani psíka sa nebáli.
Spolu sadli ku hostine,
nechýbalo im nič iné.