pdf icon Školský poriadok 

pdf icon Harmonogram denných aktivít

 

pdf icon Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy s materskou školou Bajerov za školský rok 2012/2013

pdf icon Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy s materskou školou Bajerov za školský rok 2013/2014

pdf icon Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy s materskou školou Bajerov za školský rok 2014/2015

pdf icon Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy s materskou školou Bajerov za školský rok 2015/2016

pdf icon Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy s materskou školou Bajerov za školský rok 2016/2017