Počet detí k 04.09.2017:

Deti podľa veku:

  • 3 roky a menej – 
  • 4 roky – 
  • 5 rokov - 
  • 6 rokov - 
  • 7 rokov a viac –