pdf icon Školský poriadok ŠKD

 

pdf icon word icon Žiadosť o prijatie dieťaťa do školského klubu detí

 


pdf icon

 Školský výchovný program ŠKD 2015 - 2016


pdf icon

 Školský výchovný program ŠKD 2013 - 2014

pdf icon Plán práce pre školský rok 2013 - 2014