Dňa 19.9.2017 sa žiaci šiesteho, siedmeho a ôsmeho ročníka zúčastnili dvoch odborných exkurzií.Navštívili sme slovenského technické múzeum v Solivare, kde sme sa oboznámili s dejinami ťažby a výroby soli a krajské múzeum v centre mesta.

Solivar pri Prešove, národná kultúrna pamiatka patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku. Je to unikátny komplex technických objektov na čerpanie a varenie soli zo soľanky, pochádzajúci zo 17. stor. K objektom na ťažbu kamennej soli a čerpanie soľanky v Solivare patrí najmä šachta Leopold, četerne / rezervoáre soľanky /, huta , varňa , sklad soli / komory /, kováčske dielne a klopačka / turňa /. Jama Leopold bola centrálnym stvárkovým dielom, ktoré treba považovať za najstaršie.

Ďalšou zastávkou bolo vlastivedné múzeum. Dokumentuje prírodné a spoločenské pomery Prešovského okresu. V Rákociho paláci sú umiestnené expozície archeológie, histórie s dôrazom na stredoveké dejiny mesta Prešov a okolia, expozície numizmatiky, národopisu, umeleckohistorická expozícia a expozícia historických zbraní.

Veľmi zaujímavá bola expozícia neživej prírody sprístupnená v roku 2014. Ponúka pohľad do geologickej minulosti regiónu Prešov. Prináša poznatky o spôsobe ťažby a získavania soli, približuje zašlú slávu dobývania nášho jediného drahokamu, drahého opálu. Expozícia tiež návštevníkovi približuje spôsoby získavania nerastných surovín, ako aj ich všestranné využitie. Prostredníctvom vystavených exponátov skamenelín sa ponára do minulosti a ponúka obraz života pred mnohými miliónmi rokov.

 

Dňa 19.9.2017 sa žiaci šiesteho, siedmeho a ôsmeho ročníka zúčastnili dvoch odborných exkurzií.Navštívili sme slovenského technické múzeum v Solivare, kde sme sa oboznámili s dejinami ťažby a výroby soli a krajské múzeum v centre mesta.

Solivar pri Prešove, národná kultúrna pamiatka patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku. Je to unikátny komplex technických objektov na čerpanie a varenie soli zo soľanky, pochádzajúci zo 17. stor. K objektom na ťažbu kamennej soli a čerpanie soľanky v Solivare patrí najmä šachta Leopold, četerne / rezervoáre soľanky /, huta , varňa , sklad soli / komory /, kováčske dielne a klopačka / turňa /. Jama Leopold bola centrálnym stvárkovým dielom, ktoré treba považovať za najstaršie.

Ďalšou zastávkou bolo vlastivedné múzeum. Dokumentuje prírodné a spoločenské pomery Prešovského okresu. V Rákociho paláci sú umiestnené expozície archeológie, histórie s dôrazom na stredoveké dejiny mesta Prešov a okolia, expozície numizmatiky, národopisu, umeleckohistorická expozícia a expozícia historických zbraní.

Veľmi zaujímavá bola expozícia neživej prírody sprístupnená v roku 2014. Ponúka pohľad do geologickej minulosti regiónu Prešov. Prináša poznatky o spôsobe ťažby a získavania soli, približuje zašlú slávu dobývania nášho jediného drahokamu, drahého opálu. Expozícia tiež návštevníkovi približuje spôsoby získavania nerastných surovín, ako aj ich všestranné využitie. Prostredníctvom vystavených exponátov skamenelín sa ponára do minulosti a ponúka obraz života pred mnohými miliónmi rokov.

V tento deň sa v budove školy spoločne zhromaždili žiaci, učitelia a všetci zamestnanci školy. Slávnostne otvorenie sa začalo vypočutím slovenskej hymny. Školákov privítali riaditeľka školy Mgr. Markovičová, zástupkyňa Mgr. Šebejová a za rodičov pani Štofanková. Srdečne pozdravili žiakov, popriali im úspešný školský rok a zaželali veľa radosti z učenia a dobrých známok.


Zvlášť privítali našich prvákov. Zaželali im, aby sa ich očakávania splnili, aby sa v škole cítili dobre, aby prvé nadšenie a vzrušenie zo školy vydržalo čo najdlhšie, a aby si našli čím skôr veľa dobrých kamarátov a blízkych ľudí.

 

Dňa 30. júna 2017 sme sa spoločne stretli vo vestibule školy, aby sme slávnostne ukončili školský rok 2016/2017. Slávnostné zhromaždenie otvorila riaditeľka školy Mgr. Markovičová, ktorá zhodnotila prácu žiakov počas celého školského roka.
Vedenie školy zvlášť hodnotilo dosiahnuté výsledky v súťažiach ako aj v mimoškolskej činnosti. Deti boli odmenené vecnými cenami.
Koniec školského roka asi najintenzívnejšie prežívali žiaci deviateho ročníka, pre ktorých bol tento rok v základnej škole posledným. Dôstojne sa rozlúčili s našou školou a učiteľmi. Želáme im veľa študijných úspechov v školách, ktoré si zvolili.
Všetkým žiakom a zamestnancom prajeme veľa príjemných zážitkov, slnka, relaxu a neopakovateľných pocitov počas letných prázdnin a dovoleniek, aby sme sa mohli s elánom a chuťou v septembri opäť stretnúť a zasadnúť do školských lavíc.

Dňa 20. 6. 2017 sme organizovali školský výlet. Žiaci navštívili Jasovskú jaskyňu, kde objavovali podzemný svet stalaktitov, stalagmitov a stalagnátov. Po hodinovej prehliadke v Jasovskej jaskyni sa presunuli do leteckého múzea v Košiciach. Deti mali možnosť oboznámiť sa s historickými modelmi lietadiel, áut, motoriek a leteckých uniforiem. Sprevádzal nás sprievodca, ktorý vyčerpávajúco odpovedal na naše otázky. Domov sme sa vrátili s veľmi peknými zážitkami.