Dňa 9.11. 2017 sa žiaci našej školy zúčastnili tretieho dielu vzdelávacieho projektu Svet oko nás, ktorý nás zaviedol do juhovýchodnej Ázie. Spolu sme spoznávali neobyčajný Vietnam, krajinu vápencových hôr, tajuplných jaskynných systémov, skvelého jedla, usmievavých ľudí, dych vyrážajúcich scenérií, krajinu množstva etník a jazykov. Vďaka projekcii sme navštívili Vietnam od juhu, od delty Mekongu cez horské oblasti až po vápencové veže zátoky Halong. Spoznali sme protiklady novej technicky vyspelej doby ,,Sajgonu“ a ťažký život ľudí v horách. Mohli sme aspoň na okamih zažiť atmosféru plávajúcich trhov, ochutnať exotickú vietnamskú kuchyňu a na vlastné oči a uši sa presvedčiť, že Vietnam môže byť aj úplne iný ako sme si mysleli. Priame vstupy autorov pri premietaní a diskusia doplnili poznatky žiakov z oblasti geografie, kulinárstva i dejepisu.

Ortodoxná synagóga bola postavená v roku 1898. Je súčasťou komplexu židovských komunálnych inštitúcií (modlitebňa, chéder – židovská škola, rabinát, rituálny bitúnok), ktorý Ortodoxná obec budovala od osemdesiatych rokov 19. storočia v priestore za mestskými hradbami. Počas prehliadky nám pani lektorka zaujímavo predstavila dejiny Židov, s dôrazom na udalosti spojené s mestom Prešov. Počas prehliadky exponátov žiakom priblížila židovské zvyky, tradície a činnosti spojené s každodenným životom.

 

V rámci výchovného poradenstva a profesijnej orientácie našich deviatakov sme sa 25.10.2017 zúčastnili Dňa otvorených dverí na Strednej odbornej škole podnikania, Masarykova 24, Prešov. Prezentované boli tieto odbory: manažment regionálneho cestovného ruchu, škola podnikania, ekonomické lýceum, dizajn interiéru, odevný dizajn, styling a marketing. Našim deviatakom boli podrobne podané informácie o jednotlivých odboroch a odbornej praxi, ktorú študenti každoročne absolvujú v zahraničí, napríklad na Cypre, Grécku, v Taliansku, Bulharsku, Poľsku, ale aj v prešovských firmách.

Hotelová akadémia v Prešove umožnila žiakom nahliadnuť do priestorov školy. Budúci kuchári, pekári, cukrári, barmani, baristi a hotelieri pod vedením pedagógov predviedli svoje umenie v miešaní nápojov, ozdobovaní a pečení cukroviniek, carvingu, flambovaní, príprave slávnostných tabúľ, skladaní servítok. Žiaci prezentovali aj svoje stáže v zahraničí.

Keďže netradičná chémia našich žiakov upútala, zorganizovali sme pokračovanie interaktívneho programu CHEMICKÁ SHOW II   v našej škole. Spolu s lektormi sa tí najaktívnejší žiaci stali na chvíľku aj účinkujúcimi a mohli si vyskúšať výrobu mydla, chemický tečúci piesok, či vyrobiť skákajúce hopíky a voňavú plastelínu. Ani domov deti neodchádzali s prázdnymi rukami, ale odniesli si so sebou okrem zážitku aj „neviditeľné guličky“ , ktoré menia svoju veľkosť a farbu podľa roztoku do ktorého ich vhodíme.

Žiaci mali opäť možnosť  presvedčiť sa na vlastné oči, ako to vo svete chémie chodí.

V mesiaci október nám pani jeseň ponúka mnoho chutného ovocia a zeleniny. Preto sme si v našej škole urobili jesennú výstavku týchto darov prírody. Dokázali sme si tak spríjemniť jesenné obdobie pestrými farbami a nádhernou vôňou. Mohli sme vidieť ovocie a zeleninu rôzneho druhu s krásnym aranžovaním plodov jesene.