V pondelok 20. marca 2017 sme sa opäť aktívne zapojili so žiakmi našej školy do medzinárodnej dobrovoľnej matematickej súťaže "Matematický klokan". Netradičné úlohy žiakov nútili využívať nielen svoje vedomosti, ale aj logické uvažovanie. Vďaka zaujímavému systému bodovania potrebovali aj trochu taktického myslenia. Dúfame, že sa žiakom testy vydarili a netrpezlivo čakáme na výsledky a pekné diplomy s cenami.