V dňoch 8. a 9.6.2017 sa realizovala na našej škole 2.časť projektu EURO,
ktorý je zameraný na rozvoj finančnej gramotnosti žiakov 1.a 2.stupňa.

E= euro, U= úspech, R= rozum, O= obchod.

Ciele projektu:
• vysvetliť jednotlivé pojmy, základy a princípy z oblasti financií,
• priblížiť správne hospodárenie s peniazmi.

V dnešnej dobe nestačí len vlastniť majetok a peniaze, ale je potrebné vedieť, ako s nimi nakladať a spravovať ich.
Dôležité je porozumieť základom finančných produktov, ktoré ovplyvňujú náš každodenný život. V rámci euro projektu sme prešli siedmimi témami, ktoré žiakov preniesli do sféry financií. Učitelia primerane veku volili úlohy, hry a príklady, ktoré zakomponovali do všetkých vyučovacích predmetov.
Žiaci cestovali s pripravenými „eurami“, riešili prioritné potreby pre domácnosť tak, aby zabezpečili rodinu a neprekročili stanovený limit. Cieľom bolo uvedomenie si hierarchie materiálnych hodnôt každodenného života, ako aj zodpovednosť za financie rodiny od útleho veku.
P. u. Moskaľová a Minarčíková, ktoré boli zodpovedné za priebeh celej akcie, ocenili v závere prácu všetkých žiakov a aj učiteľov a srdečne sa všetkým poďakovali za spoluprácu.