Dňa 30. júna 2017 sme sa spoločne stretli vo vestibule školy, aby sme slávnostne ukončili školský rok 2016/2017. Slávnostné zhromaždenie otvorila riaditeľka školy Mgr. Markovičová, ktorá zhodnotila prácu žiakov počas celého školského roka.
Vedenie školy zvlášť hodnotilo dosiahnuté výsledky v súťažiach ako aj v mimoškolskej činnosti. Deti boli odmenené vecnými cenami.
Koniec školského roka asi najintenzívnejšie prežívali žiaci deviateho ročníka, pre ktorých bol tento rok v základnej škole posledným. Dôstojne sa rozlúčili s našou školou a učiteľmi. Želáme im veľa študijných úspechov v školách, ktoré si zvolili.
Všetkým žiakom a zamestnancom prajeme veľa príjemných zážitkov, slnka, relaxu a neopakovateľných pocitov počas letných prázdnin a dovoleniek, aby sme sa mohli s elánom a chuťou v septembri opäť stretnúť a zasadnúť do školských lavíc.