Dňa 20. 6. 2017 sme organizovali školský výlet. Žiaci navštívili Jasovskú jaskyňu, kde objavovali podzemný svet stalaktitov, stalagmitov a stalagnátov. Po hodinovej prehliadke v Jasovskej jaskyni sa presunuli do leteckého múzea v Košiciach. Deti mali možnosť oboznámiť sa s historickými modelmi lietadiel, áut, motoriek a leteckých uniforiem. Sprevádzal nás sprievodca, ktorý vyčerpávajúco odpovedal na naše otázky. Domov sme sa vrátili s veľmi peknými zážitkami.