pdf icon Školský poriadok

pdf icon Školský vzdelávací program 1. stupňa ZŠ v SR (v príprave)

pdf icon Školský vzdelávací program 2. stupňa ZŠ v SR (v príprave)

 

pdf icon Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy s materskou školou Bajerov za školský rok 2012/2013

pdf icon Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy s materskou školou Bajerov za školský rok 2013/2014

pdf icon Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy s materskou školou Bajerov za školský rok 2014/2015

pdf icon Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy s materskou školou Bajerov za školský rok 2015/2016

pdf icon Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy s materskou školou Bajerov za školský rok 2016/2017