Trieda Triedny učiteľ Počet žiakov
I. A  Mgr. Andrea Breznoščáková  
I. B  Mgr. Lenka Murínová  
II. A  Mgr. Katarína Kolpaková  
III. A  Mgr. Valéria Maláková  
IV. A  Mgr. Anna Moskaľová  
V. A  Mgr. Jaroslav Kollár  
VI. A  Mgr. Peter Koscura  
VII. A  Mgr. Štefánia Cmarová  
VIII. A  Mgr. Natália Beňková  
IX. A  Mgr. Jarmila Minarčíková  
Spolu: