Základná škola s materskou školou Bajerov

Deň matiek MŠ

Mamulienka, mamka, mamSAM_3450.JPGička,

ty si moja zlatá hviezdička.

Aj keď občas trošku zlostím,

nehnevaj sa na mňa prosím.

Veľká noc v MŠ

Fašiangy, TSAM_3431.JPGuríce, Veľká noc ide,

kto nemá výzdobu, smutno mu bude.

Korbáče, vajíčka, všetko my máme,

poklady nájdené, v košíkoch dané.

Zajace, pozdravy sú vyrobené,

deti z MŠ sú na Veľkú noc pripravené.

Veselú Veľkú noc prajú deti a učiteľky MŠ.

Z rozprávky do rozprávky

SAM_3340.JPGMarec je mesiacom knihy, čítania a rozprávok. A práve týždeň od 9.3. -12.3.2021 bol pre našich škôlkarov rozprávkový.

V utorok sme začali dramatizovaním rozprávky O rukavičke. Po nej deti identifikovali cesty v obrazci – bludisku.

V stredu to bola rozprávka: Koza rohatá a jež, kde sme využili detské hudobné nástroje. Po dramatizácií deti opisovali polohu zvieratiek, teda kto prišiel do líščej diery prvý, druhý,... posledný.

Štvrtok patril rozprávke O pampúšikovi. Naučili sa aj básničku.

Piatok sme ukončili rozprávkou Ako šlo vajce na vandrovku. Zvieratká z rozprávky sme vytlieskali na slabiky a vajíčko sme vymaľovali vodovými farbami.

Spomienkou na tieto aktivity nám bude krásna detská knižka – LEPORELO, ktorú sme si vyrobili.

Svet geometrie

SAM_3301.JPGFantázia našich detí nepozná hranice. Nad niektorými výtvormi sme aj my žasli. A že treba v správnom poradí prekresliť a zoradiť geometrické tvary a pracovať s tangramom – pre predškolákov hračka.

Prevádzka materskej školy

Riaditeľstvo ZŠsMŠ Bajerov 96 v súlade s Uznesením   vlády č. 123/2021 zo dňa 28.2.2021 a rozhodnutia MŠVVaS SR zo dňa 2.3.2021 (zverejnené 3.3.2021) a po konzultácii so zriaďovateľom školy mení prevádzku materskej školy v zmysle uvedených opatrení nasledovne:

Prevádzka materskej školy bude od 8. marca 2021 len pre deti rodičov  kritickej infraštruktúrypre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce. Zákonný zástupca dieťaťa predloží potvrdenie od zamestnávateľa oboch rodičov.

Podmienka, že jeden zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti musí mať negatívny test nie starší ako 7 dní ostáva v platnosti.

Triedna učiteľka overuje splnenie podmienky negatívneho výsledku testu hlavne prostredníctvom príslušného čestného vyhlásenia predloženého od zákonných zástupcov (ak nie sú vyňatí na základe výnimky z uznesenia vlády SR alebo z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR z testovania), ktorého prílohou je kópia negatívneho testu na COVID-19.