Základná škola s materskou školou Bajerov

Prevádzka materskej školy

Riaditeľstvo ZŠsMŠ Bajerov 96 v súlade s Uznesením   vlády č. 123/2021 zo dňa 28.2.2021 a rozhodnutia MŠVVaS SR zo dňa 2.3.2021 (zverejnené 3.3.2021) a po konzultácii so zriaďovateľom školy mení prevádzku materskej školy v zmysle uvedených opatrení nasledovne:

Prevádzka materskej školy bude od 8. marca 2021 len pre deti rodičov  kritickej infraštruktúrypre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce. Zákonný zástupca dieťaťa predloží potvrdenie od zamestnávateľa oboch rodičov.

Podmienka, že jeden zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti musí mať negatívny test nie starší ako 7 dní ostáva v platnosti.

Triedna učiteľka overuje splnenie podmienky negatívneho výsledku testu hlavne prostredníctvom príslušného čestného vyhlásenia predloženého od zákonných zástupcov (ak nie sú vyňatí na základe výnimky z uznesenia vlády SR alebo z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR z testovania), ktorého prílohou je kópia negatívneho testu na COVID-19.

Farebný týždeň

SAM_3285[1068].jpgV tomto ,, čiernom“ čase a bielej zime sme si oživili život v MŠ farbami. Deti sa obliekali podľa farby dňa a vyrábali si aj rộzne výrobky s farbou dňa.

PONDELOK – červený

UTOROK – žltý

STREDA – modrý

ŠTVRTOK – zelený

PIATOK sme ukončili pásikmi.

No povedzte, nebolo to fajn?

Prevádzka materskej školy

Na základe výsledkov prieskumu, ktorým sme zisťovali záujem  rodičov o umiestnenie dieťaťa v materskej škole počas vianočných prázdnin vám oznamujeme: 

  1. Záujem o umiestnenie dieťaťa v materskej škole počas prázdnin:       5,0% 
  2. Nezáujem o  umiestnenie dieťaťa v materskej škole počas prázdnin: 95%

V zmysle záverov prieskumu bude prevádzka materskej školy počas vianočných prázdnin zatvorená (od 21. decembra 2020 - do 8. januára 2021).

Otvorenie prevádzky materskej školy  bude 11. januára 2021.

Veselé Vianoce!

SAM_3212.JPGBez vyzdobeného stromčeka a vianočnej výzdoby nie sú Vianoce tie pravé. Tak sme sa všetci pustili do práce. Zdobili sme vonku, zdobili sme dnu. A výsledok? Posúďte sami.

Pečieme medovníky

SAM_3246.JPGMúka, cukor, vajíčka, med a škorica. Všetko sme si pripravili, nácvik zdobenia na nečisto vyskúšali. Urobiť cesto, vyváľať, povykrajovať, dať upiecť. Namáhavá robota, ale vydarilo sa. Už ich len ozdobiť a popriať ,,dobrú chuť“!