Základná škola s materskou školou Bajerov

Spolupráca s Eduroma, n.o. pokračuje ďalej

20220118_103718.jpgDňa 18.1.2022, zástupca Eduroma, n.o. Mgr. Roman Eštočák doniesol školské pomôcky pre žiakov, ktorí sú zapojení do projektu O krok pokrok. Týka sa to detí z marginalizovanej  rómskej komunity, ktorých počet vymeškaných hodín je minimálny a čo sa týka vzdelávacích výsledkov patria medzi najlepších z MRK. Tieto pomôcky boli prerozdelené týmto žiakom a v mene Eduroma, n.o. odovzdané pánom riaditeľom Základnej školy s materskou školou v Bajerove, PaedDr. Milanom Černajom, PhD.

Mikuláš

IMG-9718.jpg6.12. Dátum, ktorý má na svete azda každý rád. Všetky detské očká sa v tento deň vždy rozžiaria.  Ani tento rok neobišiel Mikuláš našu škôlku a školu v Bajerove a prišiel potešiť všetky deti. Viete vlastne ako tento sviatok vznikol?

Okolo Mikuláša koluje množstvo legiend. 
Jedna z týchto legiend je príbeh o mužovi, ktorý sa ocitol na mizine. Tento muž mal tri dcéry a nemohol svojím dcéram zabezpečiť veno a tak sa rozhodol, že ich predá ako neviestky. Mikuláš sa dozvedel o tomto pláne a povedal si, že nešťastie odvráti. Do troch vrecúšok zabalil tri zlaté mince, za ktoré mohol vystrojiť chudobný otec svojim dcérkam svadbu. Počas troch nocí zobral vždy jedno vrecúško a vhodil ho do spálne dievčat. V poslednú tretiu noc sa zobudil a bežal muž zistiť, že kto je ten dobrý človek, čo pomáha a zistil, že je to Mikuláš. Z celého srdca mu poďakoval. Mikuláš na to povedal: ,,Mne neďakuj, ďakuj Bohu, ten vás neopustil, ja som len jeho posol’’. 

Zvyk s čižmičkami v oknách sa traduje práve z tejto legendy o troch dievčatách. Od tejto povesti bol odvodený aj ľudový zvyk obdarovania detí v noci tak, aby to nevideli. Nikdy nedal ľuďom, ktorým pomohol žiadnu šancu, aby sa mu mohli aspoň poďakovať. Nikdy ho nikto pri pomoci ľuďom nevidel, vždy sa vytratil.