Základná škola s materskou školou Bajerov

Jeseň sa už stihla obliecť...

20211007_112715.jpg   Jeseň sa už stihla obliecť do krásnych prírodných farieb a jesenná príroda sa pýši svojimi plodmi a tak do jesenného šatu sa obliekla aj naša škola.

   Na hodine techniky žiaci vytvorili výstavku jesenných dekorácií - sovičiek, strašiakov,venčekov,či  svietnikov z prírodného materiálu .Použili drevo, listy, sušené kvety, šišky, rôzne prírodné materiály.Výstava tak hýri všetkými farbami a vôňami jesene a skrášľuje nám priestor školy. 

Veď posúďte...

Lepší život rómskej ženy II

244017653_1196569307519877_5699752890715309_n.jpgDňa 4.10.2021 sme sa opätovne preventívnou aktivitou zamerali na skupinu mladých dievčat rómskej národnosti. Prostredníctvom besedy s lektorkou a aktivitami sme sa snažili ukázať dievčatám, že majú rovnoprávne postavenie v rodine. Je veľmi dôležité vzdelávať rómske dievčatá a pomáhať im odbúravať tradície, ktoré sú v rómskych rodinách veľmi silné. Žena v rodine má veľa povinností a málo práv. Aj formou tejto besedy sme sa snažili motivovať, aby zatúžili žiť inak.

            Držíme im prsty!

Dopravná výchova

243457406_903327767253772_89538720993521949_n.jpgDňa 1.10.2021 sa uskutočnila preventívna aktivita s príslušníčkou policajného zboru na tému „Bezpečne na ceste“.

Žiaci s MRK sa dozvedeli, že pri prechádzaní cez cestu je chodec povinný prednostne použiť priechod pre chodcov. Tiež sa dozvedeli, že za zníženej viditeľnosti mimo obce musí mať chodec idúci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev. Policajtka upozornila žiakov, že pred vstupom na vozovku sa chodec musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva.

Veríme, že žiaci získané poznatky budú uplatňovať pri ceste do školy, aj zo školy.

Európsky deň jazykov -26.9.2021

20210921_105046.jpgV uplynulom týždni sme si na hodinách slovenského , anglického a nemeckého jazyka pripomínali tradičný Európsky deň jazykov , ktorého hlavným mottom na tento rok bolo : ´Talk to me´a teda ´Hovor so mnou´.

Na hodinách sme sa oboznámili s rôznymi jazykmi , ktoré sú v Európe zastúpené. Niektoré nás celkom pobavili, ale aj potrápili.

Najväčšiu pozornosť sme tento rok venovali 5 európskym jazykom, ktoré by sme mnohí dokázali rozpoznať, aj keď sa ich neučíme.

Zamerali sme sa na tieto krajiny:

TALIANSKO

FRANCÚZSKO

NEMECKO

ŠVÉDSKO a

RUSKO.

Týmto krajinám   a ich úradným jazykom sme venovali väčšiu pozornosť- žiaci 2. stupňa tvorili projekty, ktorých obsah bol identický pre všetky ročníky.

Žiaci pracovali a tvorili v skupinkách, kde po domácej príprave nastala finálna fáza tvorby projektov v škole. Ich obsahom boli tieto témy- 1.tvorba vlajky štátu, 2.- vytvoriť krátky prekladový slovníček z 5 často používaných fráz, 3.-obrázkový slovník s prekladom, 4.- známe miesta v danej krajine, 5. – a to , čo danú krajinu najviac vystihuje, čím je spoznateľná pre cudzinca .

Tieto aktivity boli na hodine slovenského jazyka obohatené ešte o  vydarené projekty prekladu slova ´kukučka´J do rôznych jazykov a príspevkom o EDJ prispeli aj žiačky IX.A do rozhlasového okienka.

Všetky žiacke práce  v najbližších dňoch budú zdobiť interiér školy .

Ďakujeme všetkým , ktorí priložili ruku k dielu.

Heslo EDJ- Hovor so mnou! je veľmi veľavravné aj v dnešnej dobe, kedy nesie v sebe krásny odkaz, aby sme si slušnú a ohľaduplnú komunikáciu medzi sebou uchovali ako niečo veľmi vzácne aj do ďalších dní.