Základná škola s materskou školou Bajerov

Svetový deň zvierat

Svetový deň zvierat (World Animal Day) sa oslavuje 4. októbra. Prvýkrát bol oslavovaný v roku 1931 vo Florencii počas stretnutia ekológov. Tento deň bol vybraný, pretože naň pripadá sviatok sv. Františka z Assisi, ktorý bol veľkým milovníkom a patrónom zvierat a ekológov.
Spočiatku mal upozorniť na kritickú a neutešenú situáciu ohrozených druhov živočíchov, neskôr sa začal vzťahovať na všetky druhy zvierat.
Ťažko si vieme predstaviť život bez nich. Hoci nevedia svoje pocity a potreby formulovať do slov, majú právo na citlivé zaobchádzanie. A toto právo a lásku k zvieratám sa snažíme prehĺbiť aj v mysliach našich žiakov.
V našej škole sme si tento deň pripomenuli rozhlasovou reláciou, výberom zvieracieho maskota pre každú triedu, a spoločnosť nám robili aj plyšové zvieratá prinesené z domu.


Mgr. Natália Beňková

Jim Rankin na hodinách anglického jazyka

Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom.

Motto, ktoré nás nabáda si uvedomiť, že znalosť cudzieho jazyka dáva ľuďom nielen nové pracovné skúsenosti, ale najmä tie ľudské, môcť spoznať život ľudí, ktorí žijú za hranicami našej krásnej krajiny.
Takúto možnosť spoznávania a vzájomnej interakcie mali sme aj my , žiaci 4.-9.ročníka a kolegovia, keď hodiny angličtiny lektoroval bývalý učiteľ matematiky a prírodných vied ako aj riaditeľ základných škôl , dnes už na dôchodku, pán Jim Rankin, toho času žijúci so svojou manželkou a rodinou neďaleko Chicaga, v USA.
Žiaci si precvičili svoje posluchové a komunikačné zručnosti a nadobudli presvedčenie, že počuť reálnu americkú angličtinu bolo pre nich milou a motivujúcou skúsenosťou.

Mgr. Anna Kupská

Výstavka ovocia a zeleniny - 1.10.2018

Aj tohto roku sme v termíne od 1.10.2018 do 5.10. 2018 pripravili výstavku ovocia a zeleniny, ktoré sa podarilo dopestovať v záhradách rodičov i starých rodičov našich žiakov. V spolupráci s vyučujúcou techniky skrášlili deti vestibul školy výstavkou z týchto plodov. Každý, kto mohol, prispel nejakým kúskom. Poukázali sme na to, že zelenina a ovocie, ktoré rastú u nás sú zdravšie, pretože nie sú konzervované chemikáliami, aby vydržali cestu k nám. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili.

Európsky deň jazykov

Európsky deň jazykov 26. september 2018.europsky de jazykov 20180930 1118686117

Dnes, 26. septembra 2018 sme aj na našej škole formou zábavného projektového vyučovania oslávili Európsky deň jazykov, ktorý je vyhlásený na podporu jazykovej rôznorodosti.

Ráno sme sa zo školského rozhlasu dozvedeli rozličné zaujímavosti o jazykoch. Potom už nasledovali interaktívne prezentácie , v ktorých sme sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií ,aj to, že vo svete existuje vyše 6000 jazykov a v samotnej Európe je ich vyše 220, spoznali sme najdlhšie anglické slovo antidisestablishmentarianism a snažili sme sa ho aj naučiť. Zvládli sme aj niekoľko užitočných pozdravov, či často používaných viet v nemčine, španielčine, taliančine a francúžštine, no najjednoduchšie a najzábavnejšie nám predsa znela napokon reč našich susedov-poľština.

V druhej časti sme sa venovali rôznym kvízom , osemsmerovkám a tajničkám.

Sme radi, že sme tento deň mohli prežiť netradične, že sme sa mohli nadchnúť o čosi viac pre štúdium jazykov, veď napokon nikde nevieme, kedy budeme potrebovať povedať niekomu, že Ťa mám rád v inom jazyku ako v našej materinskej reči.