Základná škola s materskou školou Bajerov

Európsky týždeň boja proti drogám

 

Európsky týždeň boja proti drogám pripadá každoročne na 3. novembrový týždeň.

Okrem zdravotných následkov prináša užívanie návykových látok 315004000 449189477417470 2708383167459601394 n

značné sociálne straty jednotlivcom i celej spoločnosti.

Cieľom primárnej prevencie drogových závislostí v našej škole je

realizovať prevenciu drogových závislostí nenásilnou a pre žiakov

zaujímavou formou. Týždeň sa niesol v znamení tvorby násteniek,

plagátov s protidrogovou tematikou či riadených rozhovorov. Našim

žiakom sme sa snažili priblížiť zdravý životný štýl a viedli sme

ich k správnemu rozhodnutiu, aby v živote neprepadli závislostiam a dokázali

v správnej chvíli použiť slovo NIE!

ESCAPE ROOM 2022

 

18.11.2022 – jedinečný jednorázový projekt pre žiakov Escape ROOM /učenie hrou/

ESCAPE ROOM – je dobrodružná hra, kde sa žiaci musia316140906 8274310445975017 6922989177439522173 n

v určenom časovom limite dostať von zo zamknutej

miestnosti. Spoločne hľadajú indície, odpovede na zaujímavé

hádanky, riešia hlavolamy rôzneho typu a na ich základe otvoria

zámky a uniknú z miestnosti späť do reality.

Žiaci využili vedomosti z každého predmetu v rámci svojej

obtiažnosti v súlade so vzdelávacími štandardami MŠVVaŠ SR

Za najlepších žiakov školy boli vyhodnotení žiaci ôsmeho a deviateho ročníka.