Základná škola s materskou školou Bajerov

Deň vody

5.jpgPrvý krát bol Svetový deň vody vyhlásený Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov v roku 1992 na konferencii OSN o životnom prostredí a rozvoji, ktorá sa konala v Rio de Janeiro v Brazílii a pripadol na 22. marec 1993. Aktuálnosť a význam Svetového dňa vody je daná aj skutočnosťou, že na svete viac ako dve miliardy ľudí trpí nedostatkom pitnej vody, nemá prístup k vode. Témou Svetového dňa vody 2022 je „Podzemná voda“. Cieľom tohtoročnej kampane je vysvetliť životne dôležitú úlohu podzemnej vody vo vodných a sanitačných systémoch, poľnohospodárstve, priemysle, ekosystémoch a adaptácii na zmenu klímy.   Preto sme si  aj my, v tento deň pripomenuli význam a vzácnosť vody pre celé ľudstvo. So žiakmi I.stupňa sme si pozreli prezentáciu o kolobehu vody v prírode a vysvetlili si pominuteľnosť vodných zdrojov. Zdôraznili sme žiakom dôležitosť vody pre ľudský organizmus a význam jej šetrenia a neznečisťovania. Upevnili sme to rôznymi aktivitami ochutnávkou minerálnych vôd, ktorá sa žiakom veľmi páčila.