Základná škola s materskou školou Bajerov

H2O alebo Netradičné vyučovanie pre žiakov 2. stupňa

 694405515240957.jpeg           V škole sme si Svetový deň vody pripomenuli v piatok 25. 3. 2022. Celý vyučovací deň sa pre žiakov 2. stupňa niesol v znamení projektového vyučovania. Čo to vlastne je?

            Projektové vyučovanie je taký spôsob vyučovania, pri ktorom môžeme využívať metódy ako problémové vyučovanie, kooperatívne vyučovanie, diskusia. Zdrojom nadobúdania a rozvíjania vedomostí žiakov pri projektovom vyučovaní je riešenie projektov, praktických pracovných úloh. A presne takto sme postupovali v škole aj my s cieľom aktívne zapojiť žiakov do poznávania, teda aby žiaci aj premýšľali o tom, čo sa učia.

Pri tvorbe projektov sa žiaci inšpirovali práve Svetovým dňom vody, a to hlavne z pohľadu biológie, chémie, geografie, ale aj fyziky. Prezentovali poznatky o vesmíre, planéte Zem, o Slnku, o živočíchoch, ale aj hmyze; o mineráloch a horninách. Súčasťou ich spoločných triednych projektov boli aj vedomostné otázky v podobe kvízu.

Projektové vyučovanie sme zakončili vyhodnotením. Žiaci sa domov rozišli bohatší o nové poznatky, skúsenosti a s vedomím, že takáto forma vyučovania bola v histórii našej školy síce prvá, ale určite nie posledná.

            Ďakujeme všetkým, ktorí sa aktívne podieľali na príprave, ale aj realizácii projektového vyučovania.