Základná škola s materskou školou Bajerov

Nie sme rovnakí, ale všetci sme si rovní

20220607_084355.jpg

V spolupráci s eduRoma, o. z. bola v dňoch 1.6 a 7.6. 2022  v špeciálnej triede I.Š a II.Š  zrealizovaná beseda na tému - Nie sme rovnakí, ale všetci sme si rovní. Spolupatričnosť.

Beseda bola zameraná na: 

- pravidlá, podľa ktorých všetky ľudské bytosti majú rovnaké základné práva a slobody;

- podporu empatie a rovnosti;  

- vytvorenie atmosféry dôvery, otvorenosti a rešpektu; 

- rešpektovanie všetkých žiakov a žiačok bez ohľadu na ich národnosť, etnickú príslušnosť, náboženské   vyznanie alebo prostredie, z ktorého pochádzajú;  

- prevenciu vytvárania stereotypov, predsudkov, šikanovania a diskriminácie.