Základná škola s materskou školou Bajerov

Finančná gramotnosť 2022

thumbnail_20220627_095501 -8.A.jpgDňa 27.06.2022 sme realizovali na našej škole kurz finančnej gramotnosti pod názvom EURO

E= euro,

U= úspech,

R= rozum,

O= obchod,

ktorý bol zameraný na rozvoj finančnej gramotnosti žiakov.

Našim cieľom bolo žiakom nielen vysvetliť jednotlivé  názvy z oblasti finančného trhu, ale hlavne ich postupne naučiť správne hospodáriť s financiami.  V rámci dňa sa uskutočnilo aj rozhlasové vysielanie na tému Človek vo sfére peňazí.

Naše heslo - „Nestačí peniaze a majetok vlastniť, ale je potrebné vedieť s nimi ďalej správne hospodáriť.“

Mladší žiaci sa zahrali na ozajstných podnikateľov.