Základná škola s materskou školou Bajerov

Krásny úspech v literárnej súťaži

picture1.jpgÚzemná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR v spolupráci s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Prešove vyhlásila v tomto školskom roku územnú súťaž detí v literárnom prejave. Súťaž sa uskutočnila v štyroch vekových kategóriách, a to:

  • kategória A – 1 (žiaci 3. – 4. ročníka ZŠ),
  • kategória A – 2 (žiaci 5. – 7. ročníka ZŠ),
  • kategória A – 3 (žiaci 8. – 9. ročníka ZŠ),
  • kategória B (študenti gymnázií a SŠ).

Do súťaže v kategórii A – 3 boli zaslané práce troch našich žiačok deviateho ročníka: Sofia Beňková, Katarína Šoltisová a Jarmila Labašková. Všetky tri práce boli odmenené vecnými cenami a Jarmila Labašková navyše získala diplom za prvé miesto.

Všetkým súťažiacim k dosiahnutému úspechu srdečne gratulujeme a ďakujeme za dobrú reprezentáciu našej školy.