Základná škola s materskou školou Bajerov

Jim Rankin na hodinách anglického jazyka

Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom.

Motto, ktoré nás nabáda si uvedomiť, že znalosť cudzieho jazyka dáva ľuďom nielen nové pracovné skúsenosti, ale najmä tie ľudské, môcť spoznať život ľudí, ktorí žijú za hranicami našej krásnej krajiny.
Takúto možnosť spoznávania a vzájomnej interakcie mali sme aj my , žiaci 4.-9.ročníka a kolegovia, keď hodiny angličtiny lektoroval bývalý učiteľ matematiky a prírodných vied ako aj riaditeľ základných škôl , dnes už na dôchodku, pán Jim Rankin, toho času žijúci so svojou manželkou a rodinou neďaleko Chicaga, v USA.
Žiaci si precvičili svoje posluchové a komunikačné zručnosti a nadobudli presvedčenie, že počuť reálnu americkú angličtinu bolo pre nich milou a motivujúcou skúsenosťou.

Mgr. Anna Kupská