Základná škola s materskou školou Bajerov

Vianočné vystúpenie - Cemjata

Opäť nadišiel Vianočný čas, na ktorý sme už všetci netrpezlivo IMG_0999.JPGčakali. Čas, keď sme si bližší ako inokedy a snažíme sa zabudnúť na problémy a staré spory, úsmev na tvári nám vyčarí i najmenšia maličkosť a máme obrovskú chuť robiť radosť ostatným.

Dňa 14.12.2018 naši žiaci opäť navštívili zariadenie pre seniorov na Cemjate a potešili vianočným programom nielen klientov a zamestnancov zariadenia, ale aj primátorku mesta Prešov Andreu Turčanovú.

...kúzlo Vianoc predsa spája ľudí v úprimnom ľudskom porozumení...