Základná škola s materskou školou Bajerov

Deň Zeme - 1. deň

58383023_2028547824115700_1035629701554503680_n.jpgDeň Zeme (22. apríl) sa oslavuje od roku 1970. Jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti od cenných darov, ktoré nám poskytuje naša Zem. Je potrebné si uvedomiť, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, a preto je potrebné ich chrániť aj pre budúce generácie.

Naša škola sa rozhodla podporiť myšlienku ochrany životného prostredia – našej Zeme a poukázať na význam lesov nielen teoreticky, ale aj prakticky.

Začali sme vo štvrtok 25. apríla 2019, kedy sme skrášľovali okolie školy zberom odpadkov. Upratovali sme aj v okolitých obciach. Pomohli sme našej Zemi a urobili niečo pre svoje zdravie. Za všetkých starostov spádových obcí slová uznania pána starostu obce Žipov:

„... Týmto vyslovujem poďakovanie žiakom a pedagogickým zamestnancom ZŠ Bajerov, ktorí sa dnes zúčastnili upratovania našej obce Žipov.

Prajem Vám mnoho takýchto šikovných žiakov a padagogických zamestnancov, aby naša obec pekne rozkvitala aj vďaka Vašej pomoci. 

Ďakujem!...“

S pozdravom

Jozef Štofanko, starosta obce Žipov