Základná škola s materskou školou Bajerov

Aj my sme pomohli – Biela pastelka

20190920_095834.jpg     Dňa 20. septembra 2019 sa naša škola zapojila projektu – Biela pastelka. Biela pastelka pomáha nevidiacim vrátiť sa späť do života. Predsa život je krajší, keď sa v ňom máte o koho oprieť. Dobrovoľníčky zo 7. ročníka sa vydali cestou po škole. Žiaci a zamestnanci školy vyjadrili finančným príspevkom svoju ľudskosť a podporu ľuďom so zrakovým postihnutím. Našim cieľom bolo nielen vyzbierať peniaze, ale aj vychovávať našich žiakov k spolupatričnosti a ochote pomáhať.

ĎAKUJEME všetkým darcom!

Dobrovoľníci z našej školy vyzbierali sumu: 101,20 €