Základná škola s materskou školou Bajerov

Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021

   IMG_20200902_081720.jpg  V stredu 2. septembra 2020 sa aj na našej škole začalo vyučovanie v novom školskom roku. Kvôli pretrvávajúcej pandémii spôsobenej koronavírusom však otvorenie prebiehalo v jednotlivých triedach prostredníctvom školského rozhlasu a za dodržania stanovených hygienicko-epidemiologických opatrení.

     Na úvod zaznela štátna hymna. Žiakov a zamestnancov školy srdečne privítal riaditeľ školy Zvlášť privítal žiakov prvého ročníka a ich rodičov. Prítomným sa prihovoril aj starosta obce Bajerov.

     Riaditeľ školy informoval, že počas letných prázdnin škola s podporou obce Bajerov prešla výraznou premenou. Vynovili sa priestory viacerých tried a zborovne. V triedach pribudli interaktívne tabule. Snahou je aj naďalej modernizovať priestory školy a vybavenie učební. Na záver všetkým poprial veľa úspechov a radosti z každého dňa, ktorý v škole strávia.