Základná škola s materskou školou Bajerov

Európsky deň jazykov

20200922_113745.jpgZ iniciatívy Rady Európy  v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov (EDJ) oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001.

Cieľom Európskeho dňa jazykov  je podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov. S presvedčením, že jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu, Rada Európy podporuje mnohojazyčnosť v celej Európe.

Aj my sme si v rámci hodín SJL,ANJ a NEJ pripomenuli dôležitosť a význam učenia sa cudzích jazykov. Žiaci si tento deň pripomenuli prostredníctvom týchto aktivít:

- rozhlasovým okienkom

- množstvom faktických informácií o používaných jazykov v Európe, aj tých ,ktoré sú málo známe ako katalánčina a retorománčina /aj so zvukovými ukážkami/,

- jazykovými kvízmi, tajničkami v ANJ a NEJ, čítali sme slávne výroky a snažili sa pochopiť ich význam

- utvorili sme taliansky a francúzsky tím, ktorý odprezentoval ´svoju ´krajinu

- vytvorili sme projekty o zvolených krajinách

- pozreli sme si anglické a nemecké rozprávky, videoklipy či ukážky filmov, hádali sme jazyk počutej piesne

- tvorili sme vlajky krajín, pozdravy či krátke vety

- ukázali sme si aj niektoré posunky z posunkového jazyka

Veríme, že aj týmito aktivitami sme upozornili na dôležitosť štúdia cudzích jazykov s cieľom prispieť k rozvoju mnohojazyčnosti s dôrazom na multikultúrnu výchovu a na interkultúrne spolužitie.