Základná škola s materskou školou Bajerov

Literárna súťaž

Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR v spolupráci s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Prešove vyhlásila pre školský rok 2019/2020 územnú súťaž detí v literárnom prejave.

Súťaž sa uskutočnila v štyroch vekových kategóriách a to:

I. kategória A–1 – žiaci 3. – 4. ročníka ZŠ

II. kategória A–2 – žiaci 5. – 7. ročníka ZŠ

III. kategória A–3 – žiaci 8. – 9. ročníka ZŠ

IV. kategória A–4 – študenti gymnázií, stredných škôl, odborných učilíšť

Do súťaže boli zapojené práce štyroch našich žiakov. Všetky štyri práce boli úspešne ocenené nasledovne:

V kategórii A-2

Katarína Šoltisová - 3. miesto

Timea Jesenská - 4. miesto

V kategórii A-3

Adela Vašková - 2. miesto

Michaela Jašová - 3. miesto

Zúčastneným gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.