Základná škola s materskou školou Bajerov

Environmentálna výchova

Bez názvu.jpgEnvironmentálna výchova na ZŠ s MŠ Bajerov je neodmysliteľnou dennou súčasťou našich žiakov a zamestnancov. Sme zapojení do školského projektu s názvom Recyklohry, ktorý v sebe spája vzdelávací program so súťažami zameranými na triedenie a recykláciu odpadov a samotný zber veľmi malého elektroodpadu a batérií. Novozriadený Enviro kútik na našej škole slúži na oboznámenie žiakov s recykláciou odpadov a tiež na samotný zber už spomínaného malého elektroodpadu a batérii.

Chráňme našu planétu.