Základná škola s materskou školou Bajerov

Kryštalizácia - pokus na doma

2.jpgŽiaci 7. ročníka v Chémii majú tematický celok Chemicky čisté látky a zmesi, v ktorom sa učia o oddeľovacích metódach. Jednou z metód je kryštalizácia, ktorá na oddelenie zložiek zmesi využíva schopnosť zložky tvoriť kryštály.  Žiaci počas dištančného vzdelávania dostali za úlohu vykryštalizovať kuchynskú soľ z jej nasýteného roztoku a takýto bol výsledok.