Základná škola s materskou školou Bajerov

Jeden Deň vody nestačí!!!

IMG_1786.jpgSvetový deň vody je vždy jedinečnou príležitosťou pripomenúť všetkým mimoriadnu dôležitosť vody. Preto sme si aj my na našej škole v pondelok 22.3.2021 pripravili vodné aktivity, do ktorých boli zapojení všetci žiaci prvého stupňa. Pre žiakov bola pripravená prezentácia spojená s ochutnávkou vody. Žiaci si vytvorili pojmové mapy o vode, čelenky a hravé matematické príklady s kvapkami vody.