Základná škola s materskou školou Bajerov

Medzinárodný deň Rómov

3.jpg

8. apríl si Rómovia pripomínajú ako svoj pamätný deň na počesť prvého celosvetového stretnutia Rómov. Na svojom I. kongrese sa zišli Rómovia zo 14 krajín v dňoch 8.- 12. apríla 1971 v Orpingtone pri Londýne. Účastníci stretnutia založili prvú medzinárodnú rómsku organizáciu – Internacional Romani Union (IRU). Medzinárodnú rómsku úniu – Maškarthemutňi romaňi khetaňiben. Odmietli označenie cigán (ZigeunerGitanosGypsies) ako nie-rómske, ktorým ich označujú ne-Rómovia. Požiadali medzinárodné organizácie o rešpektovanie svojho vlastného (etnického) mena Róm/Rómovia. Prihlásili sa ku krajine svojho pôvodu k Indii a prijali rómsku vlajku a hymnu.

2.jpg

Rómska vlajka pozostáva z dvoch pruhov - spodného zeleného, symbolizujúceho prírodu a horného modrého, predstavujúceho oblohu. V strede sa nachádza červené vozové koleso so šestnástimi špicami. Keďže také isté koleso je aj na štátnej vlajke Indie, Rómovia sa týmto spôsobom prihlásili ku krajine, z ktorej ich predkovia odišli pred tisícročím.

Za Rómsku hymnu sa považuje rómska pieseň "Gejľemgejľem" známa tiež pod názvami "GeľemGeľem", "DjelemDjelem",

"Opre Roma", "Romalečhavale" a pod.