Základná škola s materskou školou Bajerov

Ôsmaci a deviataci opäť v školských laviciach

           navrat.jpg Po takmer šiestich mesiacoch dištančného vzdelávania a vyučovania cez video-hovory sa na základe rozhodnutia ministra školstva od pondelka 19. apríla 2021 brána našej školy otvorila aj pre starších žiakov.

Za dodržania stanovených hygienicko-epidemických opatrení sa do lavíc vrátili ôsmaci a deviataci. Návrat bol plný očakávania, ale aj príjemných pocitov zo stretnutia so spolužiakmi vo vynovených triedach.

Vyučovanie podľa upraveného rozvrhu hodín sme začali spoločnými rozhovormi v rámci triednickej hodiny s dôrazom na vyjadrenie vlastných pocitov, utužovanie vzájomných vzťahov a rozvoj komunikačných zručností.