Základná škola s materskou školou Bajerov

Lepší život rómskej ženy

received_684963799130389.jpegDňa 22.9.2021 sa v priestoroch našej školy uskutočnila beseda na tému Lepší život rómskej ženy, zameraná na cieľovú skupinu dievčat a mladých žien rómskej národnosti, ktoré trpia vypuklou rodovou nerovnosťou v rodine a v komunite.

Prostredníctvom konkrétnych aktivít si žiačky z MRK mohli uvedomiť ako je možne začať realizovať pozitívnu zmenu v ich živote, napr. rovnoprávnejšie postavenie v rodine. Preto je dôležité vzdelávať rómske dievčatá, pomáhať im odbúravať nežiaduce patriarchálne tradície, ktoré sú v rómskych osadách silné. Snaha motivovať ich, aby zatúžili žiť inak, je potrebná pre napredovanie celej rómskej komunity v segregovanom prostredí.