Základná škola s materskou školou Bajerov

Európsky deň jazykov -26.9.2021

20210921_105046.jpgV uplynulom týždni sme si na hodinách slovenského , anglického a nemeckého jazyka pripomínali tradičný Európsky deň jazykov , ktorého hlavným mottom na tento rok bolo : ´Talk to me´a teda ´Hovor so mnou´.

Na hodinách sme sa oboznámili s rôznymi jazykmi , ktoré sú v Európe zastúpené. Niektoré nás celkom pobavili, ale aj potrápili.

Najväčšiu pozornosť sme tento rok venovali 5 európskym jazykom, ktoré by sme mnohí dokázali rozpoznať, aj keď sa ich neučíme.

Zamerali sme sa na tieto krajiny:

TALIANSKO

FRANCÚZSKO

NEMECKO

ŠVÉDSKO a

RUSKO.

Týmto krajinám   a ich úradným jazykom sme venovali väčšiu pozornosť- žiaci 2. stupňa tvorili projekty, ktorých obsah bol identický pre všetky ročníky.

Žiaci pracovali a tvorili v skupinkách, kde po domácej príprave nastala finálna fáza tvorby projektov v škole. Ich obsahom boli tieto témy- 1.tvorba vlajky štátu, 2.- vytvoriť krátky prekladový slovníček z 5 často používaných fráz, 3.-obrázkový slovník s prekladom, 4.- známe miesta v danej krajine, 5. – a to , čo danú krajinu najviac vystihuje, čím je spoznateľná pre cudzinca .

Tieto aktivity boli na hodine slovenského jazyka obohatené ešte o  vydarené projekty prekladu slova ´kukučka´J do rôznych jazykov a príspevkom o EDJ prispeli aj žiačky IX.A do rozhlasového okienka.

Všetky žiacke práce  v najbližších dňoch budú zdobiť interiér školy .

Ďakujeme všetkým , ktorí priložili ruku k dielu.

Heslo EDJ- Hovor so mnou! je veľmi veľavravné aj v dnešnej dobe, kedy nesie v sebe krásny odkaz, aby sme si slušnú a ohľaduplnú komunikáciu medzi sebou uchovali ako niečo veľmi vzácne aj do ďalších dní.