Základná škola s materskou školou Bajerov

Dopravná výchova

243457406_903327767253772_89538720993521949_n.jpgDňa 1.10.2021 sa uskutočnila preventívna aktivita s príslušníčkou policajného zboru na tému „Bezpečne na ceste“.

Žiaci s MRK sa dozvedeli, že pri prechádzaní cez cestu je chodec povinný prednostne použiť priechod pre chodcov. Tiež sa dozvedeli, že za zníženej viditeľnosti mimo obce musí mať chodec idúci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev. Policajtka upozornila žiakov, že pred vstupom na vozovku sa chodec musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva.

Veríme, že žiaci získané poznatky budú uplatňovať pri ceste do školy, aj zo školy.