Základná škola s materskou školou Bajerov

Lepší život rómskej ženy II

244017653_1196569307519877_5699752890715309_n.jpgDňa 4.10.2021 sme sa opätovne preventívnou aktivitou zamerali na skupinu mladých dievčat rómskej národnosti. Prostredníctvom besedy s lektorkou a aktivitami sme sa snažili ukázať dievčatám, že majú rovnoprávne postavenie v rodine. Je veľmi dôležité vzdelávať rómske dievčatá a pomáhať im odbúravať tradície, ktoré sú v rómskych rodinách veľmi silné. Žena v rodine má veľa povinností a málo práv. Aj formou tejto besedy sme sa snažili motivovať, aby zatúžili žiť inak.

            Držíme im prsty!