Základná škola s materskou školou Bajerov

Jim Rankin na hodinách anglického jazyka

Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom.

Motto, ktoré nás nabáda si uvedomiť, že znalosť cudzieho jazyka dáva ľuďom nielen nové pracovné skúsenosti, ale najmä tie ľudské, môcť spoznať život ľudí, ktorí žijú za hranicami našej krásnej krajiny.
Takúto možnosť spoznávania a vzájomnej interakcie mali sme aj my , žiaci 4.-9.ročníka a kolegovia, keď hodiny angličtiny lektoroval bývalý učiteľ matematiky a prírodných vied ako aj riaditeľ základných škôl , dnes už na dôchodku, pán Jim Rankin, toho času žijúci so svojou manželkou a rodinou neďaleko Chicaga, v USA.
Žiaci si precvičili svoje posluchové a komunikačné zručnosti a nadobudli presvedčenie, že počuť reálnu americkú angličtinu bolo pre nich milou a motivujúcou skúsenosťou.

Mgr. Anna Kupská

Výstavka ovocia a zeleniny - 1.10.2018

Aj tohto roku sme v termíne od 1.10.2018 do 5.10. 2018 pripravili výstavku ovocia a zeleniny, ktoré sa podarilo dopestovať v záhradách rodičov i starých rodičov našich žiakov. V spolupráci s vyučujúcou techniky skrášlili deti vestibul školy výstavkou z týchto plodov. Každý, kto mohol, prispel nejakým kúskom. Poukázali sme na to, že zelenina a ovocie, ktoré rastú u nás sú zdravšie, pretože nie sú konzervované chemikáliami, aby vydržali cestu k nám. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili.

Európsky deň jazykov

Európsky deň jazykov 26. september 2018.europsky de jazykov 20180930 1118686117

Dnes, 26. septembra 2018 sme aj na našej škole formou zábavného projektového vyučovania oslávili Európsky deň jazykov, ktorý je vyhlásený na podporu jazykovej rôznorodosti.

Ráno sme sa zo školského rozhlasu dozvedeli rozličné zaujímavosti o jazykoch. Potom už nasledovali interaktívne prezentácie , v ktorých sme sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií ,aj to, že vo svete existuje vyše 6000 jazykov a v samotnej Európe je ich vyše 220, spoznali sme najdlhšie anglické slovo antidisestablishmentarianism a snažili sme sa ho aj naučiť. Zvládli sme aj niekoľko užitočných pozdravov, či často používaných viet v nemčine, španielčine, taliančine a francúžštine, no najjednoduchšie a najzábavnejšie nám predsa znela napokon reč našich susedov-poľština.

V druhej časti sme sa venovali rôznym kvízom , osemsmerovkám a tajničkám.

Sme radi, že sme tento deň mohli prežiť netradične, že sme sa mohli nadchnúť o čosi viac pre štúdium jazykov, veď napokon nikde nevieme, kedy budeme potrebovať povedať niekomu, že Ťa mám rád v inom jazyku ako v našej materinskej reči.

 

Finančná gramotnosť

V dňoch 21.6.2018 a 22.6.2018 sa realizovala na našej škole 2.časť programu finančnej gramotnosti EURO, ktorý je zameraný na rozvoj finančnej gramotnosti žiakov 1.a 2.stupňa.

E= euro, U= úspech, R= rozum, O= obchod.

Cieľom programu bolo žiakom vysvetliť jednotlivé pojmy z oblasti finančnej oblasti, ale hlavne priblížiť im správne hospodárenie s financiami. Nestačí len vlastniť peniaze a majetok, ale je potrebné vedieť ako s nimi nakladať, spravovať ich a tiež porozumieť základom finančných produktov, ktoré ovplyvňujú náš každodenný život. A túto cestu sme sa snažili ukázať našim žiakom. V rámci kurzu sa uskutočnilo aj rozhlasové vysielanie na tému Euro a súťaž Eurokvíz.