Základná škola s materskou školou Bajerov

Starší čítajú mladším

56218234.jpgZáleží nám na tom, aby aj žiaci našej školy mali pozitívny vzťah ku knihám a čítaniu. Práve preto celý týždeň (25. – 29. marca 2019) v rámci hodín slovenského jazyka a literatúry prebiehala akcia pod názvom Starší čítajú mladším.

Žiaci jednotlivých tried druhého stupňa čítali žiakom prvého stupňa bájky. Nezabudli ani na škôlkarov. Tým čítali najstarší – deviataci.

Cieľom nebolo len samotné čítanie, ale predovšetkým podpora a rozvoj čítania s porozumením. Preto si žiaci druhého stupňa pre svojich mladších spolužiakov k čítaným textom pripravili otázky, pomocou ktorých zisťovali, ako porozumeli textu. Mali možnosť k prečítanej bájke nakresliť obrázok. Pripravené aktivity boli zaujímavé aj tým, že svoje čitateľské zručnosti predviedli aj žiaci prvého stupňa.

            Keďže bájka je príbeh, z ktorého pre nás vyplýva ponaučenie, spoločné čítanie prinieslo žiakom nielen zábavu a radosť z čítania, ale aj nové vedomosti.

Čítame seniorom

20190319_100203.jpgUž roky mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i s knihou. Kniha, najväčší priateľ človeka, od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých. Pri tejto príležitosti naši žiaci navštívili seniorov v DSS na Cemjate a svojim čítaním im spríjemnili dopoludnie. Išlo o medzigeneračný projekt, ktorý má pomáhať nielen seniorom, ale i žiakom.

Deň Sv. Patrika

De20190315_080813.jpgň Sv. Patrika je kultúrny a náboženský sviatok, ktorý sa oslavuje 17. marca každý rok. Zvyčajne pripomína sv. Patrika, najobľúbenejšieho spomedzi patrónov  Írska, ktorý zároveň symbolizuje aj príchod  kresťanstva do Írska. Tento deň oslavuje katolícka  cirkev a anglikánska cirkev (najmä írska cirkev), taktiež pravoslávna cirkev a luteranizmus. Deň sv. Patrika bol vyhlásený za sviatok v  17. storočía postupne sa stal oslavou írskej kultúry.

Počas sviatku sa navštevujú bohoslužby, nosí sa odev zelenej farby , farbí sa rieka v Chicagu na zeleno.

Sviatok sa oslavuje nielen v ÍrskuSevernom ÍrskuNewfoundlande a Labradore, ale aj v iných častiach sveta, kde žije početná komunita vysťahovaných Írov a to v Spojenom kráľovstveUSAKanadeAustrálii a Novom Zélande.

Žiaci 2.stupňa sa oboznámili s týmito informácii v rámci reálii Írska a svoje nadobudnuté vedomosti tak mohli v aktivitách aj dokázať.

Futbalový turnaj Sedlice

6.IMG_20190306_113608.jpg3.2019 sa žiaci zúčastnili futbalového turnaja v telocvični ZŠ Sedlice. Svoje futbalové zručnosti si zmerali so žiakmi z Radatíc a Sedlíc. Po napínavých zápasoch sme sa v konečnom poradí umiestnili na 2. mieste.

Víťazom srdečne blahoželáme.