Základná škola s materskou školou Bajerov

DEŇ NARCISOV

Už tradične sme na našej škole organizovali Deň narcisov. Dňa 13.4.2018 sme mohli prispieť do dobrovoľnej finančnej zbierky Ligy proti rakovine. Pripnutím narcisu sme tak mohli vyjadriť svoju spolupatričnosť s onkologickými pacientmi. Spoločne sa nám podarilo vyzbierať sumu 209,31 €. Ďakujeme všetkým žiakom, rodičom a priateľom za spoluprácu.

18/04/18 Fyzikálno – chemická show

Dňa 18.4.2018 sa vestibul našej školy zmenil na chemicko - fyzikálnu učebňu. Počas chemickej show mali žiaci možnosť vidieť zaujímavé ukážky efektov a reakcií pomocou skutočných chemikálií, s ktorými sa v štúdiu zoznamujú. Aktívne sa zapájali do diania. Vyskúšali si jednotlivé chemické pokusy a tešili sa, že sú „aktérmi diania“. Chémiu postupne vystriedala fyzika. Malí fyzici videli veľa zaujímavých pokusov. Vyrábali si rôzne obľúbené hmoty a darčeky. Tešíme sa na podobné akcie.

Výchovný koncert - HUDOBNÝ FOLKLÓR

Dňa 20.4.2018 navštívil našu školu známy hudobník pán Stanislav G. z Jarovníc so svojím hudobným programom. Pán Stanislav je bývalým členom folklórneho súboru Šarišan, s ktorým účinkoval v mnohých krajinách Európy, ale aj v USA a Kanade. Patrí k popredným hráčom na ľudové hudobné nástroje. Dvakrát zvíťazil na celoštátnej súťaži v hre na ľudové hudobné nástroje /Krompachy 1997 a Habovka 2010/. Účinkoval na mnohých regionálnych a národných festivaloch – Východná, Detva, Svidník..., taktiež aj v rozhlasových a televíznych reláciach - „Kapura“, „Zem spieva“ a iných folklórnych programoch.

Program bol zameraný na prezentovanie tradičnej ľudovej kultúry v oblasti hudobného folklóru - spev a hra na niekoľkých hudobných nástrojoch - fujara, píšťalky rôzne druhy, gajdy, gajdica, ústna harmonika, okarína, drumbľa, gitara. Počas celého koncertu sa cez video projektor premietalo ilustračné video s ozvučením, v ktorom sú zachytené remeslá a povolania, ktoré sú späté s folklórnymi tradíciami – pastierstvo, poľnohospodárstvo, ale aj ľudová architektúra, kroje, krása Slovenskej prírody a zbojníctvo. V závere vystúpili odvážni žiaci, ktorí predviedli svoje spevácke schopnosti. Samozrejme, za odvahu boli odmenení burácajúcim potleskom.

 

18/03/15 Hviezdoslavov Kubín

Školské kolo

15. marca 2018 sa konalo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín v prednese poézie a prózy. Svoje recitátorské kvality predviedli žiaci prvého i druhého stupňa. Spolu 25 súťažiacich.

Výsledky:

 

Poézia

I. kategória (2. – 4. ročník):

 1. Dominika T. (IV. A)
 2. Timea M. (III. A)
 3. Viktória V. (IV. A), Nina I. (II. A)

 

II. kategória (5. – 6. ročník):

 1. neudelené
 2. Adela V. (VI. A), 
  Michaela J. (VI. A)
 3. Sofia B. (V. A)

 

III. kategória (7. – 9. ročník):

 1. neudelené
 2. Sofia A. (VII. A)
  Patrik V. (VII. A)
 3. Zuzana M.(VII. A)

 

 

Próza

I. kategória (2. – 4. ročník):

bez umiestnenia

 

II. kategória (5. – 6. ročník):

 1. Jarmila L.(V. A)
 2. Katarína Š. (V. A)
 3. ---

 

III. kategória:

 1. Patrícia Dz.(IX. A)
 2. Daniela Mária M.(IX. A)
 3. ---

 

Všetci zúčastnení si odniesli malú pozornosť v podobe sladkej odmeny. Prví traja v každej kategórii boli ocenení sladkosťou a diplomom. Nechýbal potlesk publika.

Priebeh súťaže sprievodným slovom obohatila Simona M. žiačka IX. A.

Do okresného kola súťaže môžu postúpiť žiaci, ktorí v školskom kole obsadili prvé miesto.

Okresné kolo

Na okresnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín, ktoré sa konalo 22. (próza) a 23. (poézia) marca 2018 na ZŠ Kúpeľná v Prešove, nás v I. kategórii v poézii reprezentovala Dominika T. a v II. kategórii v próze Jarmila L.

Žiačky v silnej konkurencii recitátorov zo základných škôl mesta a okresu Prešov síce nezískali žiadne z popredných umiestnení, ale za svoj výkon sa určite nemusia hanbiť. Zo súťaže si odniesli pekné zážitky, nové skúsenosti a cenné rady poroty týkajúce sa techniky prednesu, práce s umeleckým textom a výberu textu. Porota vyzdvihla klady, ale pútavo a primeraným spôsobom poukázala aj na to, čo je potrebné zlepšovať.

Súťaž bolo prínosom pre žiakov i učiteľov. Teší nás, že sme mohli byť jej súčasťou.