Základná škola s materskou školou Bajerov

18/02/13 Tajný život mesta

V tomto školskom roku sme vyhrali účasť v projekte Tajný život mesta .V stredu 13. februára 2018 sa v základnej škole v Poprade stretli žiaci z rôznych škôl s cieľom výmeny informácií. Pomocou tabletov získaných v rámci projektu riešili rôzne úlohy cez mobilnú aplikáciu Plant Net. Absolvovali sme aj „hľadačky“, ktoré obsahovali prírodné prvky a rôzne druhy rastlín. Našou nasledujúcou úlohou, ktorá čaká na zúčastnené tímy je zmapovanie vybraného územia vo svojej obci, vytvorenie kvestu a informačnej kampane.

18/03/06 Bajerovský slávik

Dňa 6. marca sme na prvom stupni realizovali ďalší ročník speváckej súťaže Bajerovský slávik. Žiaci sa predstavili v speve ľudových aj populárnych piesní. Každý vystupujúci bol ocenený potleskom, víťazi diplomom a sladkým balíčkom.

18/02/23 Lyžiarsky výcvik

V dňoch od 19.2.2018 do 23.02.2018 absolvovali žiaci siedmeho ročníka lyžiarsky výcvik v lyžiarskom stredisku Plejsy. Cieľom bolo naučiť žiakov základnú techniku zjazdového lyžovania pod vedením skúsených inštruktorov. Posledný deň výcviku žiaci predviedli svoje zručnosti v lyžovaní a zasúťažili si v slalomových pretekoch, ktoré im pripravili ich inštruktori. Prvé miesto získal Adrián L., druhý sa umiestnil Marek B. a na treťom mieste skončil Marek H..

18/02/09 Karneval

V piatok sme na našej škole vytvorili tú správnu karnevalovú atmosféru. Žiaci sa predstavili v plnej paráde. Kreativita rodičov a detí bola nápaditá, ani tento rok nesklamali svojou šikovnosťou a vyrobili si nádherné a zaujímavé masky. Najkreatívnejšie boli odmenené peknými cenami. No ani ostatné masky nezostali bez odmeny. Každá dostala sladkú odmenu. Nechýbalo ani občerstvenie v podobe chutných šišiek, diskotéka a tombola.