Základná škola s materskou školou Bajerov

Technická olympiáda - okresné kolo

Technická olympiáda - okresné kolo20181129_081834.jpg

Dňa 29.11.2018 sa uskutočnilo v Prešove na ZŠ Sibírskej okresné kolo technickej olympiády, ktorého sa zúčastnili aj naši žiaci pod vedením p. uč. Mgr. Jarmily Minarčíkovej.

V kategórii jednotlivcov bojoval za našu školu Damián Timko zo 7.A a v skupine dvojíc nás reprezentovali žiaci Tomáš Beňko z 9.A a Marek Homoľa z 8.A.

Súťažilo sa v dvoch etapách. V prvej teoretickej časti žiaci odpovedali písomne na otázky z oblasti techniky. Druhá časť bola praktická. Súťažiaci mali za úlohu vyrobiť výrobok podľa stanoveného technického výkresu. Jednotlivci vyrábali drevenú vtáčiu búdku a skupina dvojíc drevené kývadlo.

Konkurencia bola veľká, ale naši chlapci opäť nesklamali. Siedmak Damián Timko za opracovanie výrobku dostal najlepšie bodové hodnotenie zo všetkých žiakov!

Krásny drevený stromček vo vestibule školy vyrobil práve on. Starší chlapci boli ohodnotení titulom úspešní súťažiaci, čo znamená, že patrili medzi 20% TOP najlepších.

Svetový deň zvierat

Svetový deň zvierat (World Animal Day) sa oslavuje 4. októbra. Prvýkrát bol oslavovaný v roku 1931 vo Florencii počas stretnutia ekológov. Tento deň bol vybraný, pretože naň pripadá sviatok sv. Františka z Assisi, ktorý bol veľkým milovníkom a patrónom zvierat a ekológov.
Spočiatku mal upozorniť na kritickú a neutešenú situáciu ohrozených druhov živočíchov, neskôr sa začal vzťahovať na všetky druhy zvierat.
Ťažko si vieme predstaviť život bez nich. Hoci nevedia svoje pocity a potreby formulovať do slov, majú právo na citlivé zaobchádzanie. A toto právo a lásku k zvieratám sa snažíme prehĺbiť aj v mysliach našich žiakov.
V našej škole sme si tento deň pripomenuli rozhlasovou reláciou, výberom zvieracieho maskota pre každú triedu, a spoločnosť nám robili aj plyšové zvieratá prinesené z domu.


Mgr. Natália Beňková

Jim Rankin na hodinách anglického jazyka

Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom.

Motto, ktoré nás nabáda si uvedomiť, že znalosť cudzieho jazyka dáva ľuďom nielen nové pracovné skúsenosti, ale najmä tie ľudské, môcť spoznať život ľudí, ktorí žijú za hranicami našej krásnej krajiny.
Takúto možnosť spoznávania a vzájomnej interakcie mali sme aj my , žiaci 4.-9.ročníka a kolegovia, keď hodiny angličtiny lektoroval bývalý učiteľ matematiky a prírodných vied ako aj riaditeľ základných škôl , dnes už na dôchodku, pán Jim Rankin, toho času žijúci so svojou manželkou a rodinou neďaleko Chicaga, v USA.
Žiaci si precvičili svoje posluchové a komunikačné zručnosti a nadobudli presvedčenie, že počuť reálnu americkú angličtinu bolo pre nich milou a motivujúcou skúsenosťou.

Mgr. Anna Kupská

Výstavka ovocia a zeleniny - 1.10.2018

Aj tohto roku sme v termíne od 1.10.2018 do 5.10. 2018 pripravili výstavku ovocia a zeleniny, ktoré sa podarilo dopestovať v záhradách rodičov i starých rodičov našich žiakov. V spolupráci s vyučujúcou techniky skrášlili deti vestibul školy výstavkou z týchto plodov. Každý, kto mohol, prispel nejakým kúskom. Poukázali sme na to, že zelenina a ovocie, ktoré rastú u nás sú zdravšie, pretože nie sú konzervované chemikáliami, aby vydržali cestu k nám. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili.