Základná škola s materskou školou Bajerov

Svetový deň Downovho syndrómu

IMG_20220323_133652.jpgPri príležitosti osláv Svetového dňa Downovho syndrómu sa deti zo ŠKD dozvedeli veľa zaujímavých informácií o tomto ochorení. Rozprávali sme sa o odlišnosti, tolerancii a akceptácii u týchto ľudí, ktorí sú iní, ale predsa sú ako my. V tento deň sme si na znak podpory, obuli rozdielne ponožky. Urobili sme si viaceré spoločné aktivity. Pozreli sme si viaceré videá, kde bol ukázaný život detí a dospelých, ktorí majú Downov syndróm.

Spoločne sme sa zhodli, že slnko svieti na všetky deti rovnako.