Základná škola s materskou školou Bajerov

Časopis

Stopa - školský časopis

Náš školský časopis Stopa vychádza dvakrát za školský rok – v decembri a v júni. Slúži pre potreby školy a na prezentáciu školy na verejnosti.

            Obsahuje informácie zo života školy – o zrealizovaných aktivitách, súťažiach a pod. Stálou a medzi čitateľmi obľúbenou rubrikou sú Bajerovské (o)hlášky – zaujímavé a vtipné výroky žiakov z vyučovacích hodín. V časopise majú svoje pevné miesto aj literárne a slohové práce. Súčasťou sú tiež informácie zo života materskej školy a školského klubu detí.

            Autormi príspevkov sú v prevažnej miere žiaci, z ktorých sa postupne vyformovala redakčná rada. Článkami prispievajú aj pedagógovia školy.

            Stopa sa stala pevnou a neoddeliteľnou súčasťou života našej školy, a preto veríme, že svojím obsahom osloví aj vás.

            Prajeme vám príjemné čítanie!

Zborník literárnych a slohových prác

     Zborník prvýkrát vyšiel v júni roku 2019 a podnetom na jeho zostavenie sa stala skutočnosť, že počas školského roka pribúdalo viacero zaujímavých literárnych a slohových prác, ktoré sa do školského časopisu z dôvodu väčšieho rozsahu jednoducho nezmestili. Práve preto má zborník podtitul Čo sa nezmestilo do Stopy.

Využívame ho ako praktickú pomôcku na vyučovacích hodinách slovenského jazyka a literatúry, ale slúži aj na prezentáciu školy na verejnosti. Obsahuje literárne a slohové práce, ktoré boli vytvorené v rámci hodín slovenského jazyka a literatúry a ako výsledok aktívneho zapájania sa žiakov do rôznych školských, krajských, ale aj celoslovenských literárnych sútaží.

Naším želaním je, aby sa vydávanie zborníka stalo tradíciou. Veríme že vás svojím obsahom osloví a možno aj inšpiruje k vlastnej literárnej tvorbe.

Prajeme vám príjemné čítanie.