Základná škola s materskou školou Bajerov

Činnosti ŠKD 2021/2022

September          Kultúra stolovania a hygieny – beseda v ŠKD

Október              Najkrajší šarkan – súťaž

                           Hľadáme spevácke talenty - súťaž

November          Venuj pohľadnicu seniorom, Výtvarná súťaž – Jeseň

December          Ľadový hokej – turnaj v ŠKD

                           Divadielko – Ľadové kráľovstvo

                           Mikuláš v ŠKD

Január                Dekupáž – skúšame servítkovú techniku

                          Najväčší snehuliak – súťaž

Február             Karneval v ŠKD

Marec               Starší čítajú mladším, Maľovaná kraslica - súťaž

                             Ako funguje hasičský a záchranný zbor - beseda

Apríl                 Ochrana prírody- aktivity v prírode

Máj                   Urob dobrý skutok – aktivity

                          Zber odpadu v okolí školy

Jún                    Hľadanie pokladu – súťaž na školskom ihrisku

                          Športová olympiáda v ŠKD