Základná škola s materskou školou Bajerov

Čas: 13,00 - 14,00 hod.

PONDELOK Mgr. Adriana Lukáčová
UTOROK    Mgr. Andrea Breznoščáková
PaedDr. Milan Černaj, PhD.
Mgr. Kamila Sekeráková
Mgr. Anna Moskaľová
STREDA   Mgr. Valéria Maláková
Mgr. Adriana Gumanová
Mgr. Jaroslav Kollár
ŠTVRTOK    Mgr. Lenka Bažaliková
Mgr. Monika Lučanská
Mgr. Anna Kupská
Mgr. Jarmila Minarčíková
PIATOK Mgr. Erik Mruz