Základná škola s materskou školou Bajerov

Organizačná štruktúra ŠJ

Daniela Magdová - vedúca školskej jedálne

Antónia Lopuchovská - hlavná kuchárka