Základná škola s materskou školou Bajerov

news reporters1

MŠ Svetlonos

Svetlonos 24. 10. 2018SAM_2909.JPG

Tekvice sme pripravili,

všetkých sme tu privítali.

Nožíky si naostrili,

prírodniny pripravili,

fantáziu popustili.

Svetlonosov vytvorili,

chodbu s nimi vyzdobili.

MŠ Šarkaniáda

V piatok nám počasie vyšlo, iba vetru sa nechce fúkať.SAM_2895.JPG

Ale my sme si aj tak pomohli.

,,Lietali“ sme z kopca ako vtáci.

Imatrikulácia

Základná škola s materskou školou Bajerov

Vážení rodičia, učitelia, milí žiaci,

srdečne Vás pozývame

Kedy? 16. novembra 2018 o 11:15 hod.          

Kde? Vo foajé školy

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl

(Testovanie 5 – 2018)

sa v školskom roku 2018/2019 uskutoční

21. novembra 2018. 

Testovanie  je určené  všetkým  žiakom  5. ročníka . Žiaci  budú testovaní

z predmetov matematika,  slovenský jazyk a literatúra.

Informácie k Testovaniu 5 - 2018 nájdete na stránke www.nucem.sk.

Školské kolo olympiády v ANJ

Školské kolo v ANJ20181112_131359.jpg

Dňa 12.11.2018 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. V priestoroch digitálnej jazykovej učebne si žiaci preverili svoje vedomosti.

V kategórii 1B sa školského kola zúčastnili z VIII. A  Zuzka Mruzová, Ľuboš Javorský , Roderik Magáč a z IX.A Soňa Fedorová.

Testované boli všetky jazykové zručnosti, a to tak ústne ( role play, picture story) ako aj písomne ( čítanie s porozumením, gramatika a slovná zásoba).

Najväčšie vedomosti, pestrosť slov a presnosť v gramatických štruktúrach preukázala žiačka Soňa Fedorová. Dosiahnuté body jej s ľahkosťou postačujú na postup na obvodné kolo OAJ.

Srdečne gratulujeme a prajeme víťazke čo najlepšie umiestnenie na obvodnom kole.

Konverzácia s rodeným Američanom

Konverzácia s rodeným Američanom 

20181029_083258.jpg

29. októbra 2018  žiaci 4.-9. ročníka mali opäť  možnosť  vypočuť si  a nadviazať konverzáciu s rodeným Američanom. Tentokrát k nám zavítal  Peter Joseph Galuszka a jeho manželka Janka.

Žiaci boli rozdelení do dvoch skupín. Peter venoval svoj čas a energiu starším žiakom a mladším Janka.Peter sa predstavil  niekoľkými indíciami, na ktoré sa mali naši žiaci ´vyzvedať´a klásť otázky, aby sa dozvedeli , čo to z jeho života. V pútavej video prezentácii  zameranej na šport mali možnosť rozšíriť si slovnú zásobu z tejto témy.

Janka predstavila v aktivitách reálie USA. Ich výučba pre žiakov  pútavou a tvorivou formou bol veľkým spestrením a obohatením výučby anglického jazyka na našej škole.

ĎAKUJEME!