Základná škola s materskou školou Bajerov

news reporters1

RIADITEĽSKÉ VOĽNO

Riaditeľ školy oznamuje zákonným zástupcom našich žiakov, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytuje
dňa 15. júna 2022 (streda)
riaditeľské voľno
žiakom 1. – 4. ročníka z organizačných a prevádzkových dôvodov.
Dňa 15. júna 2022 bude činnosť ŠKD mimo prevádzky.
Dňa 16. júna 2022 bude vyučovanie prebiehať podľa rozvrhu hodín a činnosť ŠKD bude v riadnej prevádzke.

PaedDr. Milan Černaj, PhD.
riaditeľ školy

Finále: Šikovné dievča

7.jpgV mesiaci máj sa v priestoroch ABC- Centra voľného času v Prešove, uskutočnilo finálové kolo súťaže Šikovné dievča. Súťaž je o tvorivosti, šikovnosti, vedomostiach a zručnosti našich žiakov.

Naša žiačka - tretiačka Timea Tomaščinová obsadila krásne 4. miesto. Čo nás veľmi teší je vedomostný test, v ktorom získala najviac bodov zo všetkých zúčastnených. Srdečne blshoželáme.

Žiacka školská rada

IMG_20220504_100728.jpgPravidelne každý mesiac sa už niekoľko rokov zvolení zástupcovia tried stretávajú s riaditeľom školy na Žiackej školskej rade /ŽŠR/. Na spoločných debatách riešime rôzne školské záležitosti na aktuálny mesiac.

Rozprávame sa medzi sebou, my navrhujeme pánovi riaditeľovi rôzne témy, akcie od spolužiakov. Pán riaditeľ prijíma naše návrhy a potom ich na škole aj realizujeme. Na Žiackej školskej rade /ŽŠR/ aj pán riaditeľ navrhuje nám žiakom rôzne akcie počas školského roka, napr. aj školský poriadok a my o tom diskutujeme a hlasujeme. Na rad prídu aj problémy, ktoré vedia žiaci s riaditeľom školy spoločnými silami vyriešiť. Nakoniec sa už len dohodnuté veci zorganizujú za pomoci učiteľského zboru.

Jarka Labašková – predseda ŽŠR

RIADITEĽSKÉ VOĽNO

Riaditeľ školy oznamuje zákonným zástupcom našich žiakov a žiakom školy, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po konzultácii so zriaďovateľom školy

p o s k y t u j e

z organizačných a prevádzkových dôvodov žiakom Základnej školy s materskou školou, Bajerov riaditeľské voľno v dňoch
12. apríla 2022 (utorok) – 13. apríla 2022 (streda).

Vyučovanie sa začne 20. apríla 2022 (streda - budúci týždeň).

PaedDr. Milan Černaj, PhD.
riaditeľ školy