Základná škola s materskou školou Bajerov

news reporters1

Konzultácie

Vedenie školy a Rada rodičov pri ZŠ s MŠ v Bajerove oznamujú, že

v pondelok 14.01.2019 od 14,30 - 17,00 hod. sa uskutočnia

konzultácie vyučujúcich so zákonnými zástupcami žiakov.

Prianie

Milan3.jpg

Finančná gramotnosť na I. stupni

7.12.2018  žiaci48099833_2372279136178924_7130187573023997952_n.jpg I. stupňa absolvovali deň Finančnej gramotnosti. Na prvej hodine si pozreli prezentáciu, kde sa oboznámili prístupnou formou s tým, čo to finančná gramotnosť je, načo sú peniaze potrebné a odkiaľ ich získavame a tiež sa oboznámili s naším platidlom - eurom. Po prezentácii triedne pani učiteľky vysvetľovali žiakom v svojich triedach jednotlivé témy a upevňovali poznatky pomocou pracovných listov a hier. Žiaci boli aktívni a hry na obchod, milionára a iné sa im veľmi páčili.

Stretnutie s Mikulášom

Všetci vim10.jpgeme, že 6. december nie je len taký obyčajný deň. Preto deti a žiaci už od rána netrpezlivo očakávali jeho príchod a dúfali, že nás oteší sladkosťami. Dočkali sa! Mikuláš prišiel a mal aj svojich pomocníkov – anjelov a čertov. Čerti tým menej poslušným pomaľovali líčka uhlím. Niektorých si aj chceli vziať so sebou, ale, našťastie, sa im to nepodarilo. Anjeli všetkých odmeňovali. Žiaci sa odvďačili básničkou alebo pesničkou. Mikulášovi a jeho pomocníkom veľmi pekne ďakujeme a veríme, že nás o rok navštívi znova.

Vianočná burza

Vianočná burza20181206_112127.jpg

Žiaci piateho až ôsmeho ročníka sa pričinili o krásu a bohatosť našej vianočnej burzy. Vložili do výroby vianočných svietnikov svoju šikovnosť a kreativitu, aby aj oni tak prispeli k pokojnej atmosfére domova počas Vianoc.