Základná škola s materskou školou Bajerov

Zápis

zapis_full.jpg

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu na Slovensku doporučujeme zákonným zástupcom našich budúcich prvákov dve alternatívy zápisu do 1. ročníka v školskom roku 2022/2023:

  1. Vyplnením elektronickej prihlášky prostredníctvom odkazu „Elektronická prihláška“.
  2. Vypísať zápisný lístok s dotazníkom a žiadosť o prijatie do 1. ročníka, ktorý doručíte vedeniu školy.