Základná škola s materskou školou Bajerov

Žiacka školská rada

IMG_20220504_100728.jpgPravidelne každý mesiac sa už niekoľko rokov zvolení zástupcovia tried stretávajú s riaditeľom školy na Žiackej školskej rade /ŽŠR/. Na spoločných debatách riešime rôzne školské záležitosti na aktuálny mesiac.

Rozprávame sa medzi sebou, my navrhujeme pánovi riaditeľovi rôzne témy, akcie od spolužiakov. Pán riaditeľ prijíma naše návrhy a potom ich na škole aj realizujeme. Na Žiackej školskej rade /ŽŠR/ aj pán riaditeľ navrhuje nám žiakom rôzne akcie počas školského roka, napr. aj školský poriadok a my o tom diskutujeme a hlasujeme. Na rad prídu aj problémy, ktoré vedia žiaci s riaditeľom školy spoločnými silami vyriešiť. Nakoniec sa už len dohodnuté veci zorganizujú za pomoci učiteľského zboru.

Jarka Labašková – predseda ŽŠR