Základná škola s materskou školou Bajerov

Úcta k starším v Bajerove

Úcta k starším v Bajerove

IMG_20181021_151419.jpg

Vážme si starých ľudí, učme sa od nich a nezabúdajme na nich. Urobili pre nás veľa a zaslúžia si našu pozornosť. Našim starkým prejavujeme úctu a lásku nie iba jeden deň, či mesiac v roku, ale stále!

Aj naša škola sa zapojila s programom ku Dňu úcty v našej obci. Program sa konal 21.10. 2018 v kultúrnom dome v obci Bajerov. Prítomných si naši žiaci uctili básňami, spevom a tancom. Po školskom programe vystúpili žiaci zo Základnej umeleckej školy s hrou na hudobných nástrojoch, tancom a spevom. Krátkym vystúpením potešili starších aj ľudový súbor Bajerovčan a spevácky súbor Pukavica.

V závere pán starosta Mruz zablahoželal jubilantom a poďakoval deťom za krásny program.

A na záver PRAVDIVÉ príslovie:

Kto sa naučí vážiť si šediny, nemusí sa báť, že zostane v starobe sám!!!