Základná škola s materskou školou Bajerov

100. výročie vzniku Česko-slovenskej republiky

Pri príležitosti 100. výročia vzniku Česko-slovenskej republiky si naša škola

DSC00702.JPG

 pripomenula túto významnú udalosť v dejinách našej krajiny formou prednášky spojenej s premietaním dobových dokumentov zo života Slovákov a napokon formou vedomostného kvízu, v ktorom žiaci II. stupňa presvedčili, že vedia zhodnotiť tento jeden z najvýznamnejších míľnikov našej histórie, resp. konkretizovať úlohu jej vedúcich dejateľov ako boli T.G. Masaryk a M.R. Štefánik.

Súčasťou tejto pripomienky bola aj výstava predmetov dennej potreby, ktoré prezentovali samotní žiaci z príspevkov ich starých a prastarých rodičov. Motivujúcim prvkom bolo, že samotní žiaci mali možnosť fabulovať dianie spojené s tým ktorým dobovým artefaktom.

Víťazi si zo súťaže odniesli diplomy a vecné ceny, ostatní zas poznatok, že história nášho štátu bola silne prepletená so životmi našich predkov.