Základná škola s materskou školou Bajerov

Konverzácia s rodeným Američanom

Konverzácia s rodeným Američanom 

20181029_083258.jpg

29. októbra 2018  žiaci 4.-9. ročníka mali opäť  možnosť  vypočuť si  a nadviazať konverzáciu s rodeným Američanom. Tentokrát k nám zavítal  Peter Joseph Galuszka a jeho manželka Janka.

Žiaci boli rozdelení do dvoch skupín. Peter venoval svoj čas a energiu starším žiakom a mladším Janka.Peter sa predstavil  niekoľkými indíciami, na ktoré sa mali naši žiaci ´vyzvedať´a klásť otázky, aby sa dozvedeli , čo to z jeho života. V pútavej video prezentácii  zameranej na šport mali možnosť rozšíriť si slovnú zásobu z tejto témy.

Janka predstavila v aktivitách reálie USA. Ich výučba pre žiakov  pútavou a tvorivou formou bol veľkým spestrením a obohatením výučby anglického jazyka na našej škole.

ĎAKUJEME!