Základná škola s materskou školou Bajerov

Poznaj svoje mesto Prešov

Poznaj svoje mesto Prešov - súťažp5.jpg

Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, Prešov dňa 23.10.2018 v  rámci dní PSK organizovala súťaž Poznaj svoje mesto, ktorej sa zúčastnili žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka našej školy. Súťažné úlohy boli zamerané na nájdenie zaujímavých historických objektov, pamätných tabúľ mesta a riešení hádaniek.Súťažilo sa o čas, ale zároveň sa hodnotilo aj splnenie úloh. Objekty, ktoré bolo potrebné nájsť sa nachádzali v časti Hlavnej ulice od Tesca po Bosákovu banku, od Floriánovej brány po Konštantínovu ulicu. Cieľom súťaže bolo spoznať mesto Prešov a pritom sa nestratiť. Za účasť v súťaži sme boli odmenení diplomami.