Základná škola s materskou školou Bajerov

Európsky týždeň boja proti drogám

Európsky týždeň boja proti drogám2018-11-19 12.03.07.jpg

Pri príležitosti Európskeho týždňa boja proti drogám (19. – 23.11.2018) sa na našej škole traduje organizovať aktivity so zámerom upriamiť pozornosť najmä na tie, ktoré napomáhajú znižovaniu dopytu po drogách. Aj z tohto dôvodu bola pre žiakov pripravená rozhlasová relácia, nástenka k danej téme a žiaci jednotlivých tried vytvorili plagáty – Drogy očami žiakov.